يک قولی هست می گويد اگر نتوانستی نزد ديگران خوب باشی چهره خوبان را خراب کن شيعه ايی که امروز می بينيم با شيعه های قرون اول فرق دارند شيعه های الان اعتقادهايی دارند که نزد شيعيان اول کفر وخروج از اسلام تلقي مي شد، مثل اعتقاد به غيب ائمه ومسائلی ديگر، اما شيعيان صفوی چون اصل ونسبی ندارند سعی می کنند با تمسک به روايت های ضعيف وموضوع اهل سنت به مذهب صفوی خود رنگ وبويی بدهند چون برای رنگ و جلا دادن به اين اعتقادات باطل خود در کتب دست اول خودشان چيزی پيدا نکردند. ما باذن الله با اسکن مطالب از کتب شيعه برای همه نشان خواهيم داد که اين شيعيان صفوی حتی متمسک به کتابه های خود نيستند وحتی سخنان ائمه عليهم السلام برايشان ذره ايی ارزش ندارد تا همه بدانند که اين ها به دروغ ادعای حب اهل بيت سر می دهند تا بتوانند با اين طريق به اسم دين واهل بيت از مردم ارتزاق وحکومت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه

امام محمد بن عبدالوهاب وتکفیر شیعیان

بسم الله الرحمن الرحيم
شيعه مي گوید ما با برادران اهل سنت خودمان کار نداریم ومشکل ما با وهابیها که ساخته شده انگلیس هستند جهت تفرقه انداختن بین برادران اهل سنت ما وشیعه
ومی گویند فرهنگ تکفیر شیعه را برای اولین بار محمد بن عبدالوهاب آورد وشیعه را تکفیر کرد واعلان جنگ با آنها کرد ومی گویند به کتاب مستر همفر مراجعه کنید تا بفهمید هدف این فرقه ضاله به قول خودشان چیست؟
خوب ببینیم آیت الله مستر همفر در صفحه 32 کتابش چه می گوید :
این محمد بن عبدالوهاب، واقعا جوان آزاد اندیشی بود، تعصب ضد شیعی نداشت، در حالی که اکثر اهل تسنن تعصب ضد شیعه دارند، حتی برخی از عالمان بزرگ اهل تسنن؛ شیعیان را تکفیر می کنند وآنها را مسلمان نمی شمارند.
آیا چشمام درست می بینه آیت الله مستر همفر می گوید که محمد بن عبدالوهاب تعصب ضد شیعی نداشت واین عالمان بزرگ اهل سنت شیعه را کافر می دانند
پس شما نوک اتهام را باید به طرف برادران اهل سنت خودتان بگیرید نه امام محمد بن عبدالوهاب چون این بنده خدا اصلا نسبت به شیعه تعصب نداشته واصلا قبل از وجود ایشان شما از طرف برادران اهل سنت خودتان تکفیر شده بودید
ولی عجیب اینجاست کسانی که با دعوت شیخ مخالف هستند از چی می ترسند که اینگونه تهمت می زنند
آیا با گسترش دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله منافعشان به خطر می افتد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر