يک قولی هست می گويد اگر نتوانستی نزد ديگران خوب باشی چهره خوبان را خراب کن شيعه ايی که امروز می بينيم با شيعه های قرون اول فرق دارند شيعه های الان اعتقادهايی دارند که نزد شيعيان اول کفر وخروج از اسلام تلقي مي شد، مثل اعتقاد به غيب ائمه ومسائلی ديگر، اما شيعيان صفوی چون اصل ونسبی ندارند سعی می کنند با تمسک به روايت های ضعيف وموضوع اهل سنت به مذهب صفوی خود رنگ وبويی بدهند چون برای رنگ و جلا دادن به اين اعتقادات باطل خود در کتب دست اول خودشان چيزی پيدا نکردند. ما باذن الله با اسکن مطالب از کتب شيعه برای همه نشان خواهيم داد که اين شيعيان صفوی حتی متمسک به کتابه های خود نيستند وحتی سخنان ائمه عليهم السلام برايشان ذره ايی ارزش ندارد تا همه بدانند که اين ها به دروغ ادعای حب اهل بيت سر می دهند تا بتوانند با اين طريق به اسم دين واهل بيت از مردم ارتزاق وحکومت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه

امام محمد بن عبدالوهاب وصیغه


بسم الله الرحمن الرحیم
 
خیلی جالبه محمد بن عبدالوهاب رحمه الله موسس وهابیت صیغه می کرده  پس ایشان هم گروه وهم

 عقیده شماها است نه ما اهل سنت چون هیچ اهل سنتی قائل به جواز صیغه نیست جز شماها

ثانیا : چرا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله که موافق صیغه هست وصیغه می کرده ولی در در کتبش می بینیم به شدت صیغه را رد می کند

ثالثا : مگر نمی گویید محمد بن عبدالوهاب رحمه الله موسس ما یعنی به قول شما وهابیت است پس ما باید به اتباع موسسمان صیغه هم بکنیم نه اینکه با صیغه مبارزه کنیم

رابعا: چرا این همه به شیخ حمله می کنید در صورتیکه در خیلی از مسائل با شما موافق بوده مثل همین صیغه کردن ورد کردن احادیث بخاری وتقیه کردن ووو

به نظرتان با این اوصاف شیخ محمد بن عبدالوهاب عقیده اش به شیعه نزدیکتر بوده یا اهل سنت؟؟؟


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر