يک قولی هست می گويد اگر نتوانستی نزد ديگران خوب باشی چهره خوبان را خراب کن شيعه ايی که امروز می بينيم با شيعه های قرون اول فرق دارند شيعه های الان اعتقادهايی دارند که نزد شيعيان اول کفر وخروج از اسلام تلقي مي شد، مثل اعتقاد به غيب ائمه ومسائلی ديگر، اما شيعيان صفوی چون اصل ونسبی ندارند سعی می کنند با تمسک به روايت های ضعيف وموضوع اهل سنت به مذهب صفوی خود رنگ وبويی بدهند چون برای رنگ و جلا دادن به اين اعتقادات باطل خود در کتب دست اول خودشان چيزی پيدا نکردند. ما باذن الله با اسکن مطالب از کتب شيعه برای همه نشان خواهيم داد که اين شيعيان صفوی حتی متمسک به کتابه های خود نيستند وحتی سخنان ائمه عليهم السلام برايشان ذره ايی ارزش ندارد تا همه بدانند که اين ها به دروغ ادعای حب اهل بيت سر می دهند تا بتوانند با اين طريق به اسم دين واهل بيت از مردم ارتزاق وحکومت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه

امام محمد بن عبدالوهاب وصحیح بخاریبسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
آیت الله مستر همفر در صفحه  36 کتاب دروغیش می گوید : او می گفت ( یعنی محمد بن عبدالوهاب) نصف کتاب بخاری بیهوده است
مواردی که در ذهن  بنده خطور می کند :
1-  پس اگر شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نصف کتاب بخاری را بیهوده می دید این به شما شیعیان نزدیکتر هست تا غیره چون شماها می گویید صحیح بخاری پر از اشکال است نه اهل سنت
2-  اگر ما وهابی هستیم واتباع محمد بن عبدالوهاب پس باید همان حرف شیخمان را بگیریم وقائل به بیهوده بودن نصف احادیث صحیح بخاری باشیم واگر کسی از ما را پیدا نمی کنید که قائل به این باشد پس رابطه ای بین ما وشیخ وجود ندارد
3-  اسم یک نفر از اتباع شیخ محمد بن عبدالوهاب به ما بدهید که قائل به این حرف باشد که نصف کتاب بخاری بیهوده است
4-  یک آدرس از کتب موجود شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بدهید که ایراد بر احادیث صحیح بخاری گرفته باشد
5-  آیا خودتان هم این حرف خنده دار را قبول می کنید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر