يک قولی هست می گويد اگر نتوانستی نزد ديگران خوب باشی چهره خوبان را خراب کن شيعه ايی که امروز می بينيم با شيعه های قرون اول فرق دارند شيعه های الان اعتقادهايی دارند که نزد شيعيان اول کفر وخروج از اسلام تلقي مي شد، مثل اعتقاد به غيب ائمه ومسائلی ديگر، اما شيعيان صفوی چون اصل ونسبی ندارند سعی می کنند با تمسک به روايت های ضعيف وموضوع اهل سنت به مذهب صفوی خود رنگ وبويی بدهند چون برای رنگ و جلا دادن به اين اعتقادات باطل خود در کتب دست اول خودشان چيزی پيدا نکردند. ما باذن الله با اسکن مطالب از کتب شيعه برای همه نشان خواهيم داد که اين شيعيان صفوی حتی متمسک به کتابه های خود نيستند وحتی سخنان ائمه عليهم السلام برايشان ذره ايی ارزش ندارد تا همه بدانند که اين ها به دروغ ادعای حب اهل بيت سر می دهند تا بتوانند با اين طريق به اسم دين واهل بيت از مردم ارتزاق وحکومت کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

مراجع تقلید انگلیسی


السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
شاید شما هم زیاد شنیده باشید که گفته می شود این آخوندها ساخته وپاخته انگلیس هستند وانگلیسی ها اینها را روی کار آوردند یا خمینی با حمایت انگلیس به ایران آمد من که زیاد شنیدم این کلام  حتی از عوام مردم شیعه ولی ایا این حرف اساس وصحتی دارد
آیت الله مستر همفر انگلیسی یک چیزهایی به صورت غیر مستقیم می گوید که با هم می خوانیم البته قابل ذکر هست که این کتاب خاطرات مستر همفر وحتی خود مستر همفر وجود خارجی ندارد و این کتاب توسط مخالفان دعوت امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نوشته شد تا مردم را از دعوت حقیقی دور سازنند به همین خاطر این کتاب را نوشتن تا وانمود کنند یک انگلیسی بانی فکر به اصطلاح وهابیت است سخن به درازا نکشد با هم ببینیم این دفعه آیت الله مستر همفر برای ما چه خبرهایی آورده است
آیت الله مستر همفر در این کتابش صفحه 55 و 56 می گوید : که با اشخاصی در وزارت ملاقات کرده که یکی از آنها با لباس مرجع تقلید شیعه هست ومسلط به زبان فارسی هم بودند ودقیق اطلاعاتی مذهبی آنها دست کمی از اطلاعات مرجع تقلید اصلی نجف نبود واین را به عنوان بدل ساخته بودند پس با این وجود فهمیدیم که انگلیس سالها پیش اینگونه برنامه ایی ریخته بودن وآن را را به اجراگذاشته بودن وبعید نیست همین روحانییون ومراجع بدلی را در عراق جا داده باشند به خصوص که این مراجع
بدلی مسلط بر زبان فارسی و اطلاعات مذهبی آنها مثل مرجع دینی اصلی است آی اشما با این وجود وکلام حرف مستر همفر می توانید ثابت کنید که مراجع کنونی شما در عراق جز همان نقشه انگلیسی که مستر همفر از آن صحبت می کند نیست و مراجع شما همان مراجع دست پرورده انگلیس نیستند؟؟؟
ولی در عراق دلایل ونشانی هایی هست که نشان میدهد آخوندهای عراق با آشغال کشورشان توسط آمریکا وانگلیس مشکلی نداشتند وتازه خیلی هم استقبال کردند ومعروف هست که مرجع بزرگشان سیستانی فتوی به حرمت
جنگیدن با انگلیس و آمریکا در عراق دادند که هیچ شیعه ای حق ندارد علیه این کشور اشغالی اسلحه بلند کند سعی می کنیم به جای نوشتن عکس هایی در این مورد بگذاریم تا دید برای خوانندگان بازتر شود

البته ناگفته نماند همه می دانیم این مراجع تقلید شیعه اکثر جنسیتی عربی یا فارسی ندارند و همه اصلالتا هندی هستند مثل خمینی وهمچنین آیت الله خوئی با این این وجود واین حرف آیت الله همفر که انگلیس مراجع تقلیدی تربیت کرده با همان علم وزبان بعید نیست
الان در عراق باشند و عکسهایی که گذاشتیم خیر شاهد بود بر محبت آخوندها با انگلیس وآمریکا است
آیا خواهید گفت مستر همفر یک دروغ گو بوده و انگلیس چنین اشخاصی به عنوان مرجع تقلید تربیت نکرده ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۲ نظر:

  1. من کتاب ایشان را خواندم. تنها به جان علمای سنی نرفته بوده و طرف علمای شیعه هم آمده بود و مراوادات زیاد به گفته خودش داشته است. اما من تعجبم از شما برداران سنی است که به حرف هر کس و ناکس بها و ارزش می دهید. کسی که جاسوس است مگر راست میگه؟ او هدفش همین بوده که با دروغ ما را به جان هم اندازد. حرف همفر نه وحی است و نه ارزش دارد چرا خودتان را ناراحت می کنید؟ او دروغ گفت او تهمت زد. ما چرا به هم دیگر توهین می کنیم؟ بس است برادران.

    پاسخحذف
  2. البته می دانم این نظر من هیچ تاثیر به رفتار شما ندارند ولی باز هم می نویسم: ما شیعه ها معتقد بر این هستیم که حتی بعضی از اصحاب پیامبر منافق وکافر هستند چه رسد بعضی از علمایی ما که چند صد سال از زمان پیامبر رحمت فاصله دارند!!! انسان ها به قول امام حسین (ع) تابع هوا وحوس هستند دین تنها لقلقه ای زبان شان هست. شما هم این همه پول صرف شبکه های منحرف خود تان می کنید که ثابت کنید که شیه ها کافر هستند. متئسفانه یک عده از شیعیان ما هم کار اشتباه شما ها را تکرار می کنند!!! ولی وقتی در کشور های غیر مسلمان می رویم ما را اعم از شیع وسنی را مسلمان خطاب کرده وترریست می خوانند وحالا شما بزنید توی سر هم دیگه ببنیم به کجا می رسید البته که مشخص است نابودی هم دیگه!!!

    پاسخحذف