يک قولی هست می گويد اگر نتوانستی نزد ديگران خوب باشی چهره خوبان را خراب کن شيعه ايی که امروز می بينيم با شيعه های قرون اول فرق دارند شيعه های الان اعتقادهايی دارند که نزد شيعيان اول کفر وخروج از اسلام تلقي مي شد، مثل اعتقاد به غيب ائمه ومسائلی ديگر، اما شيعيان صفوی چون اصل ونسبی ندارند سعی می کنند با تمسک به روايت های ضعيف وموضوع اهل سنت به مذهب صفوی خود رنگ وبويی بدهند چون برای رنگ و جلا دادن به اين اعتقادات باطل خود در کتب دست اول خودشان چيزی پيدا نکردند. ما باذن الله با اسکن مطالب از کتب شيعه برای همه نشان خواهيم داد که اين شيعيان صفوی حتی متمسک به کتابه های خود نيستند وحتی سخنان ائمه عليهم السلام برايشان ذره ايی ارزش ندارد تا همه بدانند که اين ها به دروغ ادعای حب اهل بيت سر می دهند تا بتوانند با اين طريق به اسم دين واهل بيت از مردم ارتزاق وحکومت کنند.

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

تیجانی می گوید اهل سنت نواصب هستند

آیت الله تیجانی سماوی از علمای معاصر که به قول خودش زمانی سنی بوده شیعه شده می گوید اهل سنت نواصب هستند البته تیجانی چون تازه شیعه شده هنوز یاد نگرفته که باید تقیه کرد وتاظهور امام مهدی شیعیان همیشه باید در تقیه بمانند به همین خاطررک حرف خود را زد شاید کسی بگوید تیجانی که از مذهب شیعه چیزی نمی داند وتازه شیعه شده.
می گویم : مگر نمی گویید که تیجانی تحقیق کرده ورفته کتب مدهب ناب وحقه شیعه را خونده وبا علما نشت وبرخواست داشته وبهاشون بحث میکرده حتما در همین اثنا بحث به این نتیجه رسیده که اهل سنت ناصبی هستند وجالب اینجاست که بعد شیعه شدن عمامه سیاه هم سرش کردید مشکلی نیست تو ایران کیلویی همه سید میشن تیجانی هم یکیش
به عکس کتاب تیجانی و گفته ایشان که اهل سنت ناصبی هستند توجه فرمایید :

همين تيجاني كه اهل سنت را ناصبي مي داند همیشه مهمان شبکه ها رسمی کشور در ماه رمضان وغیره می باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر